Gösterme


Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi, omurilik ve beyin dokularından kaynaklanan veya bu dokulara baskı uygulayan tümörler, bel fıtığı, boyun fıtığı, beyin kanamaları, omurilik ve kafa yaralanmaları, beyin ve omurilik damarlarını besleyen damarlarda anevrizma oluşumu gibi hastalıkların cerrahi tedavileri ile ilgilenen bilim dalıdır.

Kısaca sinir sistemi cerrahisi anlamına gelen Nöroşirürji;

- anne karnında sinir sisteminin oluşumu sırasındaki aksaklıklar nedeniyle gelişen meningomyelosel gibi yenidoğan - çocukluk çağı hastalıkları,

- bazen başka bulgu olmaksızın sadece baş ağrısı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu teşhis edilebilen beyin tümörü, beyin dokusunu besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon gibi rahatsızlıklarının,

- hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı miktarı artışının,

- bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının; bazen başka bulgu olmaksızın sadece bel ve sırt ağrısı sonucu teşhis edilen omurga ve omurilik tümörlerinin,

- kafa ve omurilik yaralanmalarının,

- beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Nöroloji birimi takibinde olan epilepsi ve parkinson hastalarında ilaç tedavisine yanıt alınamaması durumunda cerrahi uygulanır.

Veboon Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi kliniğinde beyin, omurilik, omurga, sinir hastalıklarının ve aşağıda belirtilen tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır:

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Tedavi Alanları

 • Bel, boyun ve sırt ağrılarının en sık nedenlerinden biri olan Faset Sendromu için faset eklem enjeksiyonu, RF(RadyoFrekans) Termakoagülasyon ile faset eklem denervasyonu
 • Bel ve Boyun Fıtığı sonucu oluşan sinir kökü basısı için mikrodiskektomi ameliyatı; ameliyatsız tedavi yöntemleri Transforaminal Enjeksiyon , Lomber Disk Ozon Tedavisi
 • Omurilik Kanalı Daralması
 • Bel Kayması
 • Omurga ve Omurilik Tümörleri
 • Beyin Tümörü, Hipofiz Adenomu
 • Beyin-Damar hastalıkları:Anevrizma, Arteriovenöz Malformasyon vb.
 • Hidrosefali için şant takılması ; endoskopik 3. ventrikülostomi ameliyatları
 • Yenidoğan-Çocukluk Çağı Hastalıkları: gergin omurilik sendromu, kraniosinostoz.
 • Beyincik sarkması(chiari malformasyonu)
 • Periferik Sinir Sıkışması ve/veya Yaralanması
 • Derin Beyin Stimülasyonu
 • Epilepsi Cerrahisi