Gösterme

Kalite Politikası

Kalite Politikası


Kalite Politikamız

  • Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak

  • Hasta haklarını koruyarak etik ilkelere dayalı sağlık hizmeti sunmak

  • Ayaktan, yatarak ve hemodiyaliz hizmeti alan hastalarımıza doğru tanı ve tedavi hizmetlerini sunarak yaşam kalitelerini arttırmak.

  • İş arkadaşlarımızla ilişkilerimizde sevgiye, saygıya, paylaşıma ve iş birliğine vererek yaratılan ekip ruhu ile başarı ve başarısızlıkta sorumluluğu paylaşmak.

  • SGK anlaşmalarımız ile kaliteli hizmet anlayışımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak

  • Hizmet içi ve diğer eğitimlere bilgi ve becerilerimizi arttırmak ve kurumumuzda kalite yönetim sistem şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek temel amacımızdır

  • Çalışanlarımızı ve hastalarımızı varlık nedenimiz kabul etmek

  • Hastane yönetimimiz ISO9001:2008 5.1 Üst Yönetim Taahhüt maddesinde tanımlanan kalite ulusal ve uluslararası standartlarına uygun hizmet sunmak, bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, proses ve hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.