Gösterme

Baş Ağrısı Kliniği

Baş Ağrısı Kliniği


Beyin etki altında kaldığında baş ağrısı ortaya çıkar. Olağanüstü bir durumun ifadesidir. Dışardan beyni etkileyen bir neden ya da beynin kendi içinde bulunduğu halin bir göstergesidir. Kısaca dili olmayan beynin rahatsızlığını ifade biçimidir baş ağrısı.

Baş ağrısı nedenlerini birincil ve ikincil olarak sınıflayabiliriz. Birincil nedenler kişiye özel, ikincil nedenler ise geneldir. Hipertansiyon ya da sinusitis gibi bir hastalığa bağlı olarak gelişen ağrılar ikincil nedenlere örnektir. Birincil nedenler ise migren, menstrual baş ağrısı, gerilim baş ağrısı gibi kişiye özel nedenlerden dolayı gelişen ağrılardır.

Baş ağrısı Kliniği olarak esas amacımız ağrının kişiye özel nedenini ortaya koymaktır.

Birincil Baş Ağrıları

Migren

Küme Baş Ağrısı

Paroksismal Hemikraniya

Gerilim Baş Ağrısı

Menstrual Baş Ağrısı

Travma Sonrası Baş Ağrısı

Orgazm Sonrası Baş Ağrısı

İkincil Baş Ağrıları

Beyin Damar Hastalıkları Baş Ağrısı

Beyin Tümörü Baş Ağrısı

Psödotümör Serebri

Beyin Enfeksiyonları Baş Ağrısı

Hipertansif Baş Ağrısı

Sinusitis Baş Ağrısı

İlaca Bağlı Baş Ağrısı

Toksik Baş Ağrıları

Metabolik Baş Ağrıları

Kulak Hastalıkları Baş Ağrısı

Göz Hastalıkları Baş Ağrısı

Diş Hastalıkları Baş Ağrısı

Baş Ağrısı Kliniğimizde Uygulanan Testler

EEG: Tedavilere dirençli baş ağrılarında beyin çalışma özelliklerinin değerlendirilmesi için kullanılır.

Beyin görüntüleme: MR ya da tomografi ile beynin görüntülü özellikleri değerlendirilir.